ТП „Държавно горско стопанство Етрополе”

Категория

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНИТЕ

Адрес

Етрополе ул. ”Христо Ботев” №9 България

Контакти

  • 0720/23 22

  • dletropole@dag.bg

  • 0720/23 22

ТП „Държавно горско стопанство Етрополе”

Директор : ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

Адрес: гр. Етрополе 2180 , ул. ”Христо Ботев” №9
Тел: 0720/23 22
Факс: 0720/23 22
E-mail: dletropole@dag.bg
Работно време: От понеделник до петък от 8 до 17 часа

Статус: развиващ дейност