Мегаинвест-холд ЕООД

Категория

ВСИЧКО ЗА БИЗНЕСА

Адрес

Дупница, България

Контакти

Фирма „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД, гр. Дупница е образувана с разпореждане № 6 от 29.06.2000 г. на МС на Република България. Регистрирана е с решение № І – 655/09.08.2000г. от Кюстендилски окръжен съд.

От 01.10.2000г. към дружеството са прехвърлени личен състав и материална база от ОПУ - Кюстендил.
С решение на кюстендилски окръжен съд от 21.01.2004г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „Пътно поддържане – Дупница „ ЕООД става фирма „МЕГАИНВЕСТ” ЕООД – гр. Годеч, с управител Цветан Славейков Цветанов.

Основен предмет на дейността на фирмата е проектиране, изграждане на обекти от пътната инфраструктура и прилежащите принадлежности към тях, хидротехническо строителство, жилищно строителство, ремонт на жилищни и промишлени сгради и инженерингова дейност, професионална вертикална планировка на обекти, високо строителство и др.

Деиноста на фирмата е:
* Пътно строителство – всички видове пътни,железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и др./

* Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

* Поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни условия

* Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги