ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ЯМБОЛ

Категория

ВСИЧКО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Адрес

улица „Александър Стамболийски“ 5а, Ямбол, България

Контакти

„НИE СМЕ ДЕЦАТА, НИЕ СМЕ СВЕТЪТ” – това е мотото, което обединява всяка учебна година над 700 участника в клубовете, съставите и школите на Общински детски комплекс – Ямбол.

Като най-големият център в областта ни за занимания на деца и младежи през свободното им време, той е призван ежегодно да открива нови дейности, да организира забавления, да представя празнично развлекателни програми. Че кой би стъпил отново в клубовете и школите, ако ги няма предизвикателството, интересът, ако ги няма доверието и положителните емоции в общуването ученици – ръководител, ако я няма възможността за творческо удовлетворение по време на изява.

Периодичното отчитане динамиката на детските желания и своевременното им удовлетворяване е една от приоритетните задачи на звеното. Децата оценяват факта, че в занятията си по клубове работят върху своето усъвършенстване, придобиват нови умения, намират нови приятели, получават начална подготовка в бъдеща професионална реализация, творят. Творят с години, за да се стигне до утвърждаване и оценяване на възможностите и таланта им.

„Децата на Ямбол заедно”,„Сцена на мечтите”, „Да запазим децата на пътя”, „Ние сме децата, ние сме светът!”, „Не на насилието и агресията” са само част от инициативите на деца и ръководители за защита на детските интереси и права. Ежегодно се провеждат редица спортни състезания: щафета „Освобождение”, щафета „Ямбол”, Общински турнир 3х3 баскетбол, по безопасност на движението, по приложно колоездене ...

В клубовете и дейностите, едно до друго са деца от различни етноси в града ни, деца, лишени от родителски грижи и деца с увреждания – всички те са участници и гости в празнични детски програми.

За децата и младите хора на Ямбол се прави възможно най-доброто, защото, за да съществуват дейности през свободното им време са необходими разбиране и добра воля за разрешаване на детските проблеми. А Общински детски комплекс – Ямбол е едно от запазените през годините звена, където детските проблеми не са преставали да се обсъждат и решават.