ФОНДАЦИЯ 'МАЛЪК ЗОГРАФ'

Категория

ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ

Адрес

Самоков, кв.САМОКОВ бл.38 вх.В

Контакти

Фондация “Малък Зограф” е учредена на 27.04.2012 г.

Фондацията има за цел да съдейства за духовното, интелектуалното и професионално израстване на децата чрез изящното и приложно изкуство.
Да сътрудничи с държавни и други неправителствени организации за решаване на проблемите с възпитанието на децата.
Да реализира благотворителни прояви с цел събирането на средства за реализиране на целите на фондацията.

За постигане на целите, за които е основана, Фондацията ще работи със следните средства:
- Организира курсове по изящно и приложно изкуство, форуми и конференции.
- Ще организира и провежда детски конкурси по изящно и приложно изкуство на световно равнище.
- Ще се създадат школи “Малък Зограф” за подготовка на деца по изящно и приложно изкуство.