РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА'ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ'

Категория

ВСИЧКО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Адрес

гр. Кюстендил, ул. "Л. Каравелов" 1

Контакти

Кюстендил – градът в подножието на Осоговската планина - просъществувал хилядолетия, достигал блясък и потъвал в руини и пепелища, е известен не само като важен стопански и административен център, но и като средище на богат културен живот – превърнал се в традиция.
Писано е за много градове. Има градове-търговци и градове-миньори, има градове-моряци. Кюстендил може да бъде наречен град-художник. Богатата и красива природа на този край е подхранила и оформила талантите на забележителните художници: Владимир Димитров – Майстора, Стоян Венев, Кирил Цонев, Асен Василиев, Борис Елисеев, Никола Мирчев и др.

Тук работят и живеят и писателите: Емануил Попдимитров, Георги Стаматов, тук започват своето литературно дело Веса Паспалеева, Ефрем Каранфилов, Мария Грубешлиева, Георги Струмски, Екатерина Йосифова, пребивават за малко в най-усилените си творчески години Стоян Загорчинов, Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Кирил Христов.

Библиотечното дело в града води началото си още от времето на османското владичество - към една от джамиите на Ахмед бей, известна под името “Фатих”, е построена библиотека.


Регионална Библиотека
"Ем. Попдимитров"
През 1869 г. се създава читалище "Братство". От първия му устав се вижда, че почти всички средства се използват за книги вестници и списания. Като приемник на библиотеката при читалище “Братство”, Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” има една завидна 135 годишна история. Вглеждайки се в миналото и настоящето на Регионална библиотека установяваме, че тя е извървяла дълъг и нелек път на развитие. Още с първите си стъпки тя е ориентирана към младите и будни хора, към техните духовни търсения и интереси. С времето все по-тясно е свързвала своята дейност с обществото като негова жизнено важна институция, създадена да изпълнява културни и образователни цели за гражданите.

Библиотеката в съвременния си вид е създадена в изпълнение на Указ 20/1959 г. “За ново административно деление на територията на НРБ”. Обособена е на базата на градската читалищна библиотека при Образцово народно читалище “Васил Коларов” (“Братство”) под името “Окръжна методическа библиотека”. Тя заема западното крило на читалищната сграда и разполага с ограничена библиотечна площ. В нейните отдели: ”Обработка и каталози”, ”Заемна за възрастни”, “Заемна за деца”, “Читалня” и “Методически” работят петима специалисти.

През 1963 г. се обособява"Справочно-библиографски и информационен отдел", а от 1965 г. се слага началото на "Краеведска дейност".

През 1970 г. “Детски отдел” се премества в самостоятелна сграда, което дава възможност да се разгърнат повече форми на работа с читателите до 14-годишна възраст. Постижение на Окръжната (тогава) библиотека е откритият през 1979 г. отдел “Изкуство”.
От 1981 г. библиотеката се премества в настоящата сграда. Извън нея остават отделите “Изкуство”, “Детски” и откритият през 1987 г. отдел "Технически науки".
Сега библиотеката разполага с богати фондове от книги, периодични издания, грамофонни плочи, диапозитиви, звукозаписи и др., наброяващи около 235 000 библиотечни документи.
В нейните 11 отдела работят 16 души квалифицирани библиотечни специалисти с висше образование.
Устройството, дейността, управлението и финансирането на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил са подчинени на Устройствен правилник, Правила за обслужване на читателите и всички нормативни документи в областта на библиотечното дело.
Своята културно-информационна дейност Регионална библиотека успешно интегрира с другите културни институти в града. Много ползотворно е сътрудничеството с Исторически музей “Й. Иванов”, Художествена галерия “Вл. Димитров – Майстора”, с Държавния архив, Читалище “Братство” и др. Поддържат се традиционно добри връзки с училищата и Центъра за детско-юношеско творчество.