ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ

Категория

ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО

Адрес

гр. Ловеч Ул.Д-р Съйко Съев № 27

Контакти

Центърът за спешна медицинска помощ – Ловеч е създаден на основание Постановление № 211 на Министерски съвет от 6 октомври 1994 год.

По смисъла на Закона за лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град Ловеч, осъществяващо дейността си на територията на област Ловеч с непрекъснат денонощен режим на работа.

 Обект на дейност

Обект на спешна медициска помощ са:

Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им
Болни и постразали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП
Лица с данни за психическо разстройство,които представляват опастност за себе си и за околните
Жени със започнало раждане или аборт
Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ
Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването