СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ

Категория

ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО

Адрес

ул. „Червена стена“ 12, София, България

Контакти

  • 0877 201 301

  • office@publichniregistri.com

logoNews

Сфера на дейност
Проблеми на децата
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
Алиансът има за обща цел да подпомага деца и хора с увреждания при тяхното обучение и професионална реализация, защита от дискриминация и от домашно насилие, както и да осъществява програми за интеграцията им в обществото.

Цели на организацията
1. Да прави обществеността съпричастна с проблемите на хората.
2. Да лобира у нас и в чужбина за каузата си.
3. Да съдейства с всички позволени от закона средства за реализация на системи от социално-икономически мерки и конкретни проекти за обучение на деца и хора с увреждания.
4. Алиансът може да извършва допълнителни дейности, свързани с предмета на основната дейност и непротиворечащи на Закона, като социални и рехабилитационни услуги; изработване, издаване и разпространение на произведения на литературата и изкуството, осъществявана от него или съвместно с наши и чужди сродни организации; извършване на изследователска дейност в сферата на социалните услуги; концертна дейност.
5. Алиансът ще предоставя консултации, свързани с целите му, ще организира обучения, семинари и др. подобни дейности, ще разпространява информационни материали.

Национален алианс за развитие ще работи активно за решаване проблемите на уязвимите групи в София и страната с желание и безкористност. Стремежът ни е да живеем в един общ, достоен свят. Свят, в който възможностите и потенциалът на хората има по-голямо значение, отколкото уврежданията.