КОМЕТЕХ - ООД

Категория

ВСИЧКО ЗА ИКОНОМИКАТА

Адрес

ул. Враня № 32, 1233 София

Контакти

"Кометех" ООД се специализира главно в областта на съвременните пирометалургични технологии, намиращи индустриално приложение в металургията, металолеенето и рециклирането на ценни метали. Фирмата произвежда и доставя висококачествени графитни изделия и материали, защитни антиоксидантни покрития върху графит, и специални феросплави.

Солидният експертен и производствен опит на нашите cпециалисти ни позволява да предлагаме широк спектър от инженерингови услуги, в т.ч. отделни малотонажни съоръжения и агрегати за металолеенето.
Чрез непрекъснато въвеждане на нови и съвременни технологични решения във всички аспекти на нашите производства, инженеринг и услуги, ние се стремим да отговорим на високите изисквания към качеството, разхода на материали и защитата на работната и околна среда на нашите клиенти.

ИСТОРИЯ
През последните близо две десетилетия от своето създаване през 1990 год. "Кометех" ООД се разви от малка група от висококвалифицирани научни работници и опитни специалисти до оформена производствено-инженерингова фирма, предлагаща широк спектър от продукти и услуги за металургията и металолеенето.
• Връщайки се назад в 1990 год, създателят на "Кометех" ООД проф. д-р Петър Савов и неговите сътрудници напуснаха ИЧМ, за да се концентрират върху индустриалното приложение на Кофъчната металургия и по-специално на патентираните решения за постояннотоково електродъгово нагряване на метални стопилки (DCLF).

• Независимо от тоталния икономически срив на България по това време "Кометех" ООД не само че оцеля, но отбеляза растеж и безспорен прогрес:

• 1993 год. – комплексна доставка и пуск в експлоатация на 150 тo постояннотокова кофа-пещ DCLF – гр. Липецк, Русия

• 1994 год. – продажба на лиценз и ноу-хау за DCLF на фирмата "Фьост Алпина индъстри" – VAI
• 1995 год. – доставка на 15 тонна DCLF за "КАМАЗ" - Русия

2000 год. – закупуване на производствените сгради и съоръжения на "Електротермия" АД.
Възстановяване производството на защитно покритие на графитови електроди (бълг.ноу-хау) и на графитови изделия

• 2004 - 2007 год. – инсталиране на постояннотокова плазмено-дъгова електропещ - DCАF и индукционна пеща. Започване производството на специални феросплави.
В очакване на своята 20-годишнина "Кометех" ООД възнамерява да увеличава работните места и разнообразието на предлаганите продукти и услуги.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Ние разбираме, колко важно е качеството на нашите продукти и услуги за клиентите. Ето защо, понастоящем “Кометех” ООД е в процес на сертифициране по стандарт ISO 9001:2000