КГСГ "Надежда - Спорт 2012"

Категория

СКС

Адрес

ул. „Мур“ 24, Сливен, България

Контакти

Клубен Устав
„Надежда спорт” 2012


1. Членове, употребили алкохол, не се допускат на събрания.

2.Членове, длъжници на клуба, не се допускат до състезания.

3.Болни гълъби и с перояди не се допускат до полет.

4.Колегите, които не са от клуба, не се допускат до събрания, освен ако не са предварително записани.

5.При установена манипулация на часовници и пръстени по време на състезание, виновният се отстранява от клуба за две години.

6.Членове, които не са платили членски внос за три месеца, се отстраняват от клуба за една година.

7.При установяване наличие на чужд /хванат/ гълъб,гълъбовъдът се отъстранява от състезателни права в срок от два летателни полета.

8.Членове, които не са дошли на събрание да се информират от колегите си задължително.

9.Финансово затруднени членове да не се притесняват от колегите си, а да търсят помощ от тях.

10.Членовете на Асоциацията се допускат на полети в полза на Клуба.

11.По време на събрание да не се влиза в пререкание с колегите от клуба и да им се обяснява от компетентните колеги с нормален тон.

12.Приемането на нови членове в клуба става по следния ред:

- Кандидатът за член на клуба попълва заявление за членство до председателя на клуба.

- Кандидатът декларира, че е запознат с Устава, съгласен да го спазва и при нарушаването му е съгласен да бъде изключен от клуба.

- Кандидатът за членство внася при приемането си в клуба депозит в размер на 50лева. При неизпълнение на клубния устав,сумата не се връща, а остава в касата на „Надежда спорт”2012.


От 2015г. се въвеждат нови правила а именно:


НАЗНАЧАВА СЕ КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ГЪЛЪБАРНИЦИТЕ!!!


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:

1.Прави опис на гълъбите на всеки от състезателите.
2.Измерва GPS координатите ежегодно на всеки от състезателите.
2.Проверява състоянието на гълъбите на всеки от състезателите.
3.Проверява за хванати чужди гълъби намиращи се в гълъбарниците на всеки от състезателите,като ги описва.
4.Задължава всеки от състезателите да си освобождава гълъбите от гълъбарниците и изчаква до 30 минути,като всички гълъби трябва да бъдат прибрани от състезателя през това време и всички прибрали се гълъби трябва да отговарят на описаната предварително бройка.